Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
382112
Sted- og lokalitetsnummer
040401-19
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Skålsten Sten af rødlig granit. 1,4 x 0,9 x 0,4 m. På stenens opadvendt flade ses mindst 17 skåltegn. Stenen er sekundært anbragt på fundament af lave sten. Med tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen er stenen flyttet fra stranden til nærliggende eng.

Undersøgelseshistorie

1992
Privat besigtigelse - Sorø Amts Museum, Arkæologisk AfdelingFund af skålsten i kanten af bebygget område "Enghave". Formodentlig flyttet i forbindelse med markrydning.
2011
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenStenen er flyttet fra stranden og ind på eng, hvor den nu er tinglyst som et fredet fortidsminde.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links