Skansens indre set fra NØ
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Samsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
28179
Sted- og lokalitetsnummer
030501-114
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

1 skanse. En stor firsidet skanse med vold og ydergrav, indvendige kanonbænke m.m. Areal ca. 100 x 100 m. Beliggende på nord- siden af Besser rev. Græsklædt. Ny beskrivelse ved berejsning 5/10 1988.

Undersøgelseshistorie

1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkandeanlæg (redoute) på Besser Rev. Kvardratisk skanse, udvendig sidelængde 100 m., orienteret verdenshøjneret. Alle 4 hjørner er afskåret. Skansen består af en udvendig vold, der hæver sig 1 - 1,5 m over det omgivende, noget ujævne terræn af gamle strandvolde. Inden for ydervolden er voldgraven, hvis bund ligger 2 - 2,5 m under ydervoldens krone. Voldgraven er nærmest spidsbundet, med en smule vand stående i bunden, især i den sydlige grav. Dens bredde er ca. 14 m. Voldgraven omslutter selve skansen, hvis indre plateau måler 54 m på hver led. det afgrænses, af en indre vold, som indad mod plateauet er ca 2 m. høj, men som udefter flader mod voldgravens bund i en 3,5 m høj, ret stejl skråning. Midt for hver af N- og S-siderne ses 1 kanonbænk. V- (og muligvis Ø-) siden har (hver) 2 kanonbænke. Ø for centralplateauets midte ligger inderskansen, nårmest hesteskoformet, 25 x 18 m, 3,6 m høj, med face mod Ø. Adgangen til redouten har været i SV-hjørnet, hvor såvel yder- som indervold mangler og en jordbro fører over voldgraven. Adgang for gående mulig efter 30. juni og indtil 1. april (vildreservat). ** Seværdighedsforklaring ** Et usædvanlig monumentalt og velbaret forsvarsværk fra Napoleonskrigens tid (opført 1808), beliggende i utroligt smukke omgivelser yders på det 5 km lange Besser Rev med udsigt til Kyholm. Bevoksning: 1988: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links