Oversigtsfoto set fra SØ
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.
Oversigtsfoto set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Samsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281711
Sted- og lokalitetsnummer
030503-37
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse på "Lilleøre". En skanse af uregelmæssig, polygonal form med vold, grav og ydre stendige, indvendige vold og mellem disse 2 plate- auer. Areal 100 x 100 m. Det forbeholdes den nuværende lejer af området at dyrke 2 indv. flader i den hidtidige udstrækning. Iøvrigt græs- klædt.

Undersøgelseshistorie

1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBeskrivelse som fredningskort. Skanse på "lilleøre". Beskrivelsert: P.g. af intensiv færdsel en del slidtage, så græsvegetationen er afslidt (på skitse mærket med X). Alvorligt slid, hvor færdslen har eroderet jordværket ses 3 steder (på skite mærket og med A og B. A: Fra bund af goldgrav til top af vold (dvs. ca 7 m) en 1,5- 4 m. bred og ca 30 - 40 cm forbydning. Foroven et 30 ca. højt brud - Eroderes stadigt (opgang ved besøg). B: Ca. 2 m under top et 1 m stort hul med et 0,4 m dybt brat brud - eroderes stadigt. C: 1,5 m stort plet (udsigtspunkt) - stærkt nedslidt vegetation og begyndende erosion. D: Stisystem på indre vold: meget hård nedslidning, op til 30 - 40 cm dybe stier E: ca. 1 m stor plet, hvor vegetationen er bortslidt og sandet er meget løst. A-E: Se foto. Bevoksning: Overvejende græs, men en del krat indvendigt. JGB: den 13.10.1988: Plejet og restauretet. Dog stadig let færdselsskadet. ** Seværdighedsforklaring ** Stor skanse. Velbevaret jordværk. Naturskønt område. Bevoksning: 1980: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links