Løbegrav nord for skansevold, set fra vest
.
Skansevold set fra øst
.
Top af skansevold set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Middelfart Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
341160
Sted- og lokalitetsnummer
080713-91
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3411:60 Skanse, ”Kongebroskoven”. Skansen med tilhørende anlæg er ca. 20 x17 m stor. I den sydlige del af anlægget findes en øst-vest orienteret vold med en størrelse på ca. 17 x 5,2 m, og en højde på op til 1,3 m. Nord for skansen findes en 1,5 m bred løbegrav i hele voldens længde. Nord for vold og løbegrav er et trekantet, naturskabt næs, der antagelig har fungeret som en del af skansen. Vestsiden af næsset måler 10,3 m og østsiden 13 m.

Undersøgelseshistorie

2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterMangler oplysninger.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Museal besigtigelse - Odense Bys MuseerSkanse, ”Kongebroskoven”. Skansen udgøres af en 17 meter lang og 5,20 meter bred vold. Målt på indersiden har volden en højde på 1 meter. Nord for, og parallelt med volden, en 1,5 meter bred løbegrav. Målt fra løbegraven er voldens højde 130 cm. Nord for vold og løbegrav et trekantet, naturskabt næs, der antagelig har fungeret som en del af skansen. Vestsiden af næsset måler 10,30 meter og østsiden 13 meter. Centralt på det trekantede næs en 2x2 meter stor fordybning med en dybde på 20 cm, der formodes at være fra et vindfældet træ. Både på voldens vest- og øst ende ses færdselsspor, men da disse er mosdækkede som resten af volden opfattes de som værende af ældre dato. Volden fremstår mosdækket med enkelte græstuer og brombærkrat. To yngre, selvsåede bøge (15-25 år) står som skyggetræer, mens et yngre ahorntræ samt en smule opvækst fjernes efter aftale med Middelfart kommune. Meget velplejet og beliggende i bøgeskov.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links