Faktaboks

Kommune
Middelfart Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
34111
Sted- og lokalitetsnummer
080713-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 6/3 1916 (Stamhuset Hindsgavl) Afmærkn.: MS (1934, Chr. Behrend) Sognet ikke fredningsberejst i 1954 men sammenlagt med 08.07.13 En høj, 3-4 m høj, 26 m i tværmål. Toppen er affladet til en plan flade, 6 x 7,50 m vid. I siderne, især mod S og SØ, en del småhuller og ganske flade sænkninger. Ved foden mod syd og vest enkelte større sten, mulig randsten, men da ikke på oprindelig plads. I krybeskoven.

Undersøgelseshistorie

1915
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor Høj. Beliggende paa et svagt skraanende Terrain, Højden derfor noget varierende fra de forskellige Sider, 3-4 m. Tværmaal 26 m. Toppen ganske affladet, saa at den nu danner en Flade af noget uregelmæssig Form, 7,50 m l. i NØ-SV, 6 m br. i NV-SØ. Paa Siderne især mod Syd og Sydøst en Del Smaahuller og ganske flade Sænkninger. I det væsentlige dog velbevaret. Beplantet med Træer i Skov. - Ved Højens Fod mod Syd og Vest nogle enkelte større Sten, der muligvis hidrører fra en Fodkrans, men som ikke længere ligger paa Plads. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn høj i Krybeskoven, 3-4 m høj, 26 m i tværmål. Toppen er affladet til en plan flade, 6 x 7,50 m vid. I siderne, især mod s. og sø., en del småhuller og ganske flade sænkninger. Ved foden mod syd og vest enkelte større sten, mulig randsten, men da ikke på oprindelig plads. Fredl. 6/3-1916.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor smuk velformet høj, i skov. Græsklædt. Flad højtop, hvorpå en fredningssten, der hælder lidt. Et slidspor på højens nordside fra fod til top, dybde 0,2 m. Ved højfod mod NV, en stor bøg, en bøg mod SV, ved højfod og i SØ, ved højfod, en stor bøg, og en imod øst. Endvidere et par stubbe på højen, fra fældede bøge. Mål: 4x22x22 m. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende i offentlig tilgængelig skov. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en gravhøj der ligger i ungskov - mod vest rodvælte/væltet træ af gammel dato.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links