Oversigt, set fra VNV
.
Oversigt, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
503413
Sted- og lokalitetsnummer
060107-141
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kystskanse vest for Dynddaleåens udløb 20 m lang, indtil 1 m høj. Lidt buet face. Front parallelt med kysten. 2 skydeskår. Skansen ligger tæt vest for Dynddaleåens udløb og tæt øst for kyststien. (skanseliste nr. 57)

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse. 1 x 17 (NV-SØ) x 4 m Skansen krummer kraftigt mod NØ. NV-delen afskæres let af en vejgennemførsel til stranden. 2 gennembrud midt på skansen. En tilgroet spadsersti i NV, og en ny på skansens SØ-del. To glemte affaldssække henligger 15 m NV for skansen. Bevokset med græs. Begyndende ny opvækst af ask, tjørn og brombær. Indgår i pleje. 4 skanser på stribe, 5034-13-16 Ejer ikke forespurgt om permanent pleje. ** Seværdighedsforklaring ** ** Flot beliggende skanse i naturområde. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links