Oversigt - Set fra Ø
.
Toppen af skansen - Set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
503419
Sted- og lokalitetsnummer
060107-154
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse Skansen består af en ca. 30 m lang buet jordvold, der er ca. 2 m høj og ca. 5-6 m bred. Skansen er græsklædt og kratbevok- set. Fredningsgransen går langs voldens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse. 1,5-1,75 x 25 x 5-6 m Orienteret N-S. Krummer mod ØNØ. Skansen virker højere set fra stranden. N-del synes afskåret pga. gammel grusgravning. Volden på SØ-delen bredere pga. aflejret sand fra sandflugt. Strandsti går henover denne del af skansen og omtrent N-S langs skansen Ø-side. Tæt bevokset med unge kirsebærtræer og brombærkrat. 2 gamle kirsebærtræer ved NV-delen. 2 gamle ege ved S-enden. På forstranden foran skansen adskillige bålpladser. (moderne) Ca. 35 m N for skansen står en ledsten med to huller i V-siden. På geodætisk kort afsat som bautasten, men dens oprindelige placering på stedet synes usikker. Den er derfor ikke medtaget ved berejsningen. Stenen står imellem 2 grusgrave. ØSØ-VSV. Ejer ikke forespurgt om pleje. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links