Oversigt, set fra V
.
Oversigt, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
503414
Sted- og lokalitetsnummer
060107-142
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælleskort for 5034-14, 15, 16. Matr.nr.: Rø, matr.nr. 47 (m.fl) Kystskanse ved Dyndaleåens udløb Skanse 30 m syd for Dynddaleåens udløb, tæt øst for kyststien. 20 m lang, indtil 1 m høj indvendig. Stærkere profil fortil. Lige face. Noget sammenfalden i midten. (skanseliste nr. 58)

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse. 1 x 20 x 4 m. Orienteret VNV-ØSØ. Stejl skrænt mod havet, havet har tidligere fjernet en del af skansens V-del. Brud NV tilgroet. Skansen er lavest midt på, højere ved begge ender. Indre stengærde synes fjernet, lille rest bevaret på NV-del. Vejføring skærer skansens NV-ende. SØ-foden muligvis også afskåret. Bevokset med gammel ask ved NØ-del. Ny opvækst af ask, eg og brombær. Indgår i pleje. 4 skanser på stribe. 5034-13-16 Ejer ikke forespurgt om permanent pleje. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links