Oversigt, set fra SSØ
.
Oversigt, set fra V
.
Oversigt, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
513539
Sted- og lokalitetsnummer
060406-244
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanseliste nr. 76. Kystskansen. Skansen er 20 m lang, 1 m høj. Den nordlige del dog noget affladet. Stærkere profil fortil. Stensat og kratbevokset. Skansen ligger med den nordre halvdel på matr.nr. 180b og den sydlige halvdel på matr.nr. 181. Den ligger 35 m syd for Kjeldse bro tæt øst for vejen. Matr.nr. 181: Kystskanse. I skellet til matr.nr. 180b.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse. NV-enden afgravet, østlige del bedst bevaret. orienteret NV-SØ. Skansen kommer let ind mod land. Indersiden er stensat med et indtil ½ m højt stengærde. Ca. 8 m Ø for skansen henligger gl. kvas og affald. Skansen er bevokset med elmetræer. Ca. 2 m V for skansen nyplantet enkel bøg og 4 9-10 årige graner. De sidste bør fjernes ved lejlighed. Ejeren ikke forespurgt om skansen ønskea plejet. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links