Oversigt, set fra S
.
Oversigt, set fra VNV
.
Oversigt, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
513538
Sted- og lokalitetsnummer
060405-342
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5135-37, 38. Skanseliste nr. 75 Kystskanse. Skanse 10 m nord for Kjeldse bro, ca. 6 m vest for vejen. 25 m lang, 1 m høj. Stensat. Rest af 1 kanonbænk.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, 1,3 x 25 x 5 m. orienteret NV-SØ. Indvendigt stensat. Gl. hulvej løber over Kjeldse åen tæt S for skansen. Skansen er overgroet med brombærkrat ellers bevokset med en del ask og enkel elm. Lidt kirsebærtræer på Ø-lige del. En del kvas henligger på den ø-lige del af højen. Nyligt, påbegyndt dec.1984 afsluttet maj 1985, nedlagt kabel ved skansens fod mellem skansen og amtsvejen. Lille transformator opstillet ved skansens SØ-lige ende ved NØ-lige hjørne. Skansen bør som 5135:37 ryddes og indgå i en plejeplan. 5135:37 & 38 hører under samme ejer. Ejeren indforstået med pleje. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links