Oversigt - Set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
513537
Sted- og lokalitetsnummer
060405-341
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5135-37, 38. Skanseliste nr. 74. Kystskanse. Skanse 250 m nord for Kjeldse bro, indenfor Roskær. Længde 22 m, nordlige del stærkt affladet, 1 m høj, forreste kant afskåret. 2 kannonbænke, kun den sydlige trediedel af den ene står urørt med mandshøjde. Stensat.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, Ø-lige del af skansen velbevaret. Orienteret NV-SØ. Skansen med indvendig stensætning ved kanonstilling. Skansen totalt overgroet af tjørn og brombær, hvilket umuliggjorde en fuldstændig besigtigelse. Skansen bør ryddes for vegetation og indgå i en plejeplan. Ejeren indforstået med plejeforanstaltning. Kan foretages af amtskommunen. Bevoksning: 1985: Løvkrat
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links