Oversigt, set fra V
.
Oversigt østlig ende, set fra V
.
Oversigt, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513536
Sted- og lokalitetsnummer
060405-340
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanseliste nr. 73. Del af kystskanse. Skanse er 35 m lang, mandshøjde, stensat, rest af 1 kanon- bænk. Den ligger 50 m nordvest for broen over Strandby bæk, tæt øst for vejen og parallelt med denne. Matr.nr. 23f: I skellet til Østerlars, matr.nr. 23a.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, 1,25 x 32 x 5 m. Orienteret NV.SØ. Øverste del af stensætning bag skansen synlig. NV-lige 1/3 del bevokset med tjørn og brombærkrat. Resten af skansen græsbevokset. Pony afgræsser nærmeste områder af skansen. Under ugunstige vejrforhold kan denne græsning påføre skansens nedslidning. Skal besigtiges jævnligt. NV-lige del af skansen bør ryddes for krat, bør indgå i plejeplan. Ejer ikke forespurgt om skansen ønskes plejet. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links