OS, set fra N
.
OS, set fra SSØ
.
OS, set fra NNØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5135199
Sted- og lokalitetsnummer
060406-191
Anlæg
Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Røse, 0,3 x 3 m, bestående af 0,2-0,4 m store sten, de fleste ret store. Beliggende tæt SØ for Keldseåens udløb på strandterrasse.

Undersøgelseshistorie

1975
Museal rekognoscering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSagen ikke fundet ved registrering.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMindst 7 strandgrave i skov på strandterasse. På række VNV-ØSØ, anlagt i gl. strandterasse tæt nedenfor Litorina strandlinien. Gravene ligger tæt SØ for Kjeldse åens udløb. Strandgravene er skitsemæssigt opmålt i 1:200. NB: I SB er kun omtalt 4 strandgrave. Lav røse (stenlægning) 0,3 x 3 m, sten 0,2-0,4 m store, fleste ret store sten, graven synes urørt. Overbevokset med vedbend, enkel hyld og 2 asketræer, på "højen" begyndende opvækst af unge aske. Ejer er orienteret om fredning, ikke interesseret i offentlig adgang. Ejer: Vagn Aage Pedersen Randkløvevej 15 3751 Østermarie Matr.nr. 181a I gruppe sammen med 5135 g-n Nyberejsning: Afsætning: Andet = opmålt. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links