Oversigt - fra NNV
.
Oversigt - fra S
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
252935
Sted- og lokalitetsnummer
010103-86
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 29. august 1982 Skanse ved Dronningmølle: Skansen består af et trefløjet jordværk, der er ca. 35 m langt, og som hæver sig ca. 2,5-3 m over det omliggende terræn.Fløjene er ca. 10 m lange. Skansen måler ved foden fra 6-18 m. Skansen er stærkt tilgroet. Skansens form og udstrækning fremgår af vedlagte rids, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoks- ning, såfremt stød og rødder ikke tages op.

Undersøgelseshistorie

1982
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningSkanse ved Dronningmølle. Skansen består af et trefløjet jordværk, der er ca. 35 m langt, og som hæver sig ca. 2,5-3 m over det omliggende terræn. Fløjene er ca. 10 m lange. Skansen måler ved foden fra 6-18 m. Skansen er stærkt tilgroet. Skansens form og udstrækning fremgår af vedlagte rids, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, såfremt stød og rødder ikke tages op.
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse ved Dronningmølle. Mål: 3 m høj, 35 m lang, 18 m bred. Skanse af trefløjet jordværk. Ca. 35 m langt og hæver sig 2,5-3 m over det omliggende terræn. Fløjene er ca. 10 m lange. Skansen måler ved foden fra 16-18 m. I skansen er der flere huller efter dyregange. Skansen er meget bevokset med løvkrat og unge løvtræer, hvilket vanskeliggører en nærmere besigtigelse. Skansen ligger nær stranden ved Kattegat i sommerhusområde. Den ligger få meter øst for Esrum Kanal og er til flere sider omgivet af private grusveje. Pleje: Vegetation på skansen bør fældes. ** Seværdighedsforklaring ** Hvis vegetationen på højen blev fældet, ville det være en interessant seværdighed. Ligger dog i private haver. Bevoksning: 1989: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet, men er vanskeligt at afgrænse uden yderligere kortmateriale.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links