Østvestgående del af kanalen ved Mølle Allé - fra V
.
Oversigt af kanaldel nord for strandvej - fra SØ
.
Kanalgrøft og træksti (oppe) syd for Hulerødvej - fra NNV
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
252940
Sted- og lokalitetsnummer
010103-91
Anlæg
Kanal, Nyere tid (dateret 1802 e.Kr. - 1805 e.Kr.)

Original fredningstekst

Nordlige del af Esrum Kanal. Anlægget består af en delvis vandfyldt kanal og en træksti langs kanalens venstre side set i forhold til strømretningen. Anlæggets samlede bredde er fra 25 til 30 m. Kanalen er ca. 14 m bred med en bundbredde på 3 til 7 m. Trækstiens bredde er ca. 15 m, hvoraf kronen måler ca. 6 m. Højdeforskellen fra kanalens bund til trækstiens krone er fra 0,5 til 1,5 m. Fredningsgrænsen følger ydersiden af kanalen på den ene side og ydersiden af trækstien på den anden. Tinglysning af Esrum Kanals nordlige del igang 1991 ***************************************************

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links