Dæmningen - set fra NNV
.
Oversigt - fra N
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
252949
Sted- og lokalitetsnummer
010103-252
Anlæg
Kanal, Nyere tid (dateret 1802 e.Kr. - 1805 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst tekst 2001: Del af Esrum Kanal. Delvis vandfyldt kanal samt dæmning. Anlæggets samlede længde er ca. 45 meter og bredden er 30-35 meter. Kanalen er ca. 12 meter bred. Bundbredden er ca. 8,5 meter. Kanalens bund ligger ca 2 meter under det omgivende terræn. Dæmningen vest for kanalen er ca. 22 meter bred og ca. 2 meter høj. Fredningsgrænsen følger ydersiden af kanalens østside og yderside af dæmningens vestside. Anlægget er bevokset med træer og buske. Sommerhuset på matr. Nr. 3ka er bygget ind i dæmningen. Mellem kanal og dæmning er der opsat et trådhegn. Træer, buske, sommerhus og trådhegn er ikke omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterMidterste del af Esrum Kanal
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links