Skansekirkegården og Skansebakken syd herfor er udformet 1956‑59 af Sven Hansen og ligger i et nord-øst-skrånende, svagt bølget landskab. Kirkegårdens terræn er modelleret i et jævnt fald til det omgivende stendige. Et system af terrasserede gravrum omgivet af bøgehække forlænger sig ned over det faldende terræn og accentuerer dette. Fra kapellet, tegnet af Max Brüel, er frit udsyn over et langstrakt haverum mod landskabet i nord. Skansebakkens top, ca. 20 m over kirkegårdens laveste punkt, er med 80 m.o.h. det højeste punkt i Hillerød. Størstedelen af området blev fredet i 1938, dengang med udsigt til overdrev, marker og enge, i dag åbent landskab, især mod øst og nord. På Skansebakkens top er en chausséstensbelagt plads omgivet af lindetræer, og det oprindelige terræn er kun ændret lidt. Herfra fører en sti i anlæggets akse til kirkegården, hvis hovedsti omkranser midterarealet med en præcis kurvende form.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde