2 x furer og sveller mod S, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
111311
Sted- og lokalitetsnummer
120609-4
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stjerneskanse En fireoddet stjerneskanse, hvis ydermål er ca. 64 x 64 m, og hvis volde hæver sig indtil ca. 2,5 m over det nærmest omgivende, mod syd hældende terræn, samt de udenomliggende spor af udenværker (grav og vold) som ved parkanlæg er en del omdannede og regulerede. Skansen indgår i den offentlige park og er delvis skovklædt. Grænsen for det fredede areal følger foden af skansens bevarede yderværker, og er angivet på vedføjede udsnit af matrikelkort 1:1000. Det fredede areal måler i øst-vest indtil 115 m, og i nord-syd indtil 104 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det må dog anvendes til park i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links