Detalje fra Ø
.
Nærbillede fra V
.
Oversigt fra V
.

Faktaboks

Kommune
Rudersdal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2930176
Sted- og lokalitetsnummer
020310-398
Anlæg
Skelsten (ejendom), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2930:176 Skelsten. Groft udkløvet sten, 33 x 14 cm ved grunden, 70 cm høj. På siden, som vender mod syd, er der indhugget: Kong Frederik den 5. kronede monogram. På stenens bagside er indhugget AL

Undersøgelseshistorie

2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2015
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiSkelsten. Groft udkløvet sten, en året gnejs, af farve rødlig og grålig, 65 cm høj og 35 x 15 cm ved grunden. På siden, som vender mod vest, er der indhugget Kong Frederik den 5. kronede monogram. På stenens bagside er indhugget bogstaverne IIL. Skelstenen fandtes i 1983 henlagt sammen med to lignende sten (hhv. fr.nr. 2930177 og 178) i en stenbunke ved staldbygningen nord for Gl.Holtegårds hovedbygning. Stenene blev efterfølgende alle opsat i parken ved havemuren syd for hovedbygningen, men da barokhaven blev genskabt i 2002-3, nedtog man de tre skelsten, og i et par år stod de foran Mothsgården i Søllerød (Søllerød Museum). To af de tre skelsten og heriblandt den aktuelle er tilbage på Gl. Holtegård. Stenen er nu opstillet med ny placering mellem to lindetræer i sydøsthjørnet af den genskabte barokhave ved Gl.Holtegård. Datering ud fra kongens monogram: 1746-66
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skelsten

Skel, den retligt gældende grænse, der omgiver en fast ejendom. Som regel er skellet synligt i marken. Er dette ikke tilfældet, kaldes skellet blindt. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links