Faktaboks

Kommune
Rudersdal Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
293019
Sted- og lokalitetsnummer
020310-15
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Holte, matr.nr. 1q: Se Vedbæk sogn. Tingl.: 9/12 1908 fredlyst af proprietær P.H. Christensen, Holtegaard. Diplom. Afmærkn.: MS 1917, Oberstl. J.C. Lund. En høj med kisteformet kammer. Højen 13 x 1 m, i midten en kiste, 2,60 x 0,50 m i Ø-V. I Nordsiden 6, i sydsiden 7 sten, for hver ende een. I 1938 restaureret ved Søllerød Kommune, hvem mindesmærket nu tilhører. Kamret blev udrenset. 9 små randsten frigravet; træbevoksningen ryddet. NMI: Høj, 1 x 13 m, med en kiste, i nordsiden 6, i sydsiden 7 bæresten, for hver ende een. 9 små randsten.

Undersøgelseshistorie

1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1 x 13 m., med en Kiste af i Nordsiden 6, i Sydsiden 7 Bæresten, for hver Ende een. 9 smaa Randsten. Kisten 2,6 x 0,5 m. i Ø-V. 1938 restaureret af Søllerød Kommune, Kammer udrenset, 9 smaa Randsten frigravet, Træbevoksning ryddet.
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,0 x 13,0 m. I skov.
1984
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1984
Planlagt dyrkning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med kisteformet kammer. Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Kisten noget forstyrret. 2 sidesten i nord og 2 i syd løsrevet fra korrekt position og henligger i kisten. Højen uden træbevoks- ning bortset fra lidt nye skud i øst. Beliggende i halvgammel bøgeskov ved fodsti. Noget affald på højen og i kisten, heriblandt en del flasker, hele såvel som knuste. Kisten bør restaureres og sikres mod fremtidige skader ved støbning af en udvendig betonkappe. Bes. 29.2. 1989: Randstenskæde delvist synlig. Diam. mellem randsten ca 10 m. Affaldet var fjernet. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links