Detalje fra S
.
Nærbillede fra N
.
Oversigt fra N
.

Faktaboks

Kommune
Rudersdal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2930178
Sted- og lokalitetsnummer
020310-400
Anlæg
Skelsten (ejendom), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2930:178 Skelsten. Groft udkløvet sten, 35 x 20 cm ved grunden, 55 cm høj. På siden, som vender mod syd, er der indhugget: Kong Frederik den 5. kronede monogram. På stenens bagside er indhugget initialerne AL.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkelsten
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2015
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiSkelsten. Groft udkløvet sten, en rødlig gnejs, 55 cm høj og 40 x 23 cm ved grunden. På siden, som vender mod nord, er der indhugget Kong Frederik den 5. kronede monogram. På stenens bagside er indhugget bogstaverne IIL eller evt. HL ell. AL. Skelstenen fandtes i 1983 henlagt sammen med to lignende sten (hhv. fr.nr. 2930176 og 177) i en stenbunke ved staldbygningen nord for Gl.Holtegårds hovedbygning. Stenene blev efterfølgende alle opsat i parken ved havemuren syd for hovedbygningen, men da barokhaven blev genskabt i 2002-3, nedtog man de tre skelsten, og i nogle år stod de foran Mothsgården i Søllerød (Søllerød Museum). To af de tre skelsten og heriblandt den aktuelle er tilbage på Gl. Holtegård. Stenen er nu opstillet med ny placering mellem to lindetræer i sydvesthjørnet af den genskabte barokhave. Datering ud fra kongens monogram: 1746-66
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skelsten

Skel, den retligt gældende grænse, der omgiver en fast ejendom. Som regel er skellet synligt i marken. Er dette ikke tilfældet, kaldes skellet blindt. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links