Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
29143
Sted- og lokalitetsnummer
170105-1
Anlæg
Skibssætning, Jernalder (dateret 550 e.Kr. - 899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skibssætning. Øst-vest orienteret skibssætning med målene 4 x 2 m. Bestående af 19 små sten. Stenene er ca. 20 cm i diameter. Østenden er velbevaret. Vestenden består af spredte sten. Ovennævnte tinglysning er en præcisering af tidligere tinglysning fra 1935-08-28, som omtalte 10 anlæg.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid10 større og mindre Dele af Skibssætninger [sbnr.1, 23-31], beliggende indenfor et Omraade af 32 x 22 m, der er afgrænset med Diger af Græstørv til alle 4 Sider. Arealet, fattet i Fredlysningen. Plan over Skibssætningen i J. Raklevs Beretning. FM 1335 MS 1935. [Raklev I ]
1996
Diverse vind og vanderosion - Horsens Museum
1996
Museal besigtigelse - Horsens Museum
1997
Museal berejsning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSK I: 4,15 x 2,25. 22 sten. Bevoksning: 1997: Græs
2006
Diverse vind og vanderosion - Det Kulturhistoriske CentralregisterEn del af gravpladsen er i tidens løb bortskyllet. På luftfotos 1999-2006 kan ses dele af skibssætninger på lavt vand.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumSkibssætning. Øst-vest vendt med målene ca. 4 x 2 m. Består af 17 små sten. Stenene er ca. 20 cm. i diameter. Østenden er velbevaret. Vestenden består af spredte sten. Bevokset med græs, en lille eg og lidt hybenkrat i vestenden.
2016
Museal besigtigelse - Moesgård MuseumEn af 10 større og mindre dele af skibssætninger, beliggende indenfor et område af 32 x 22 m, der er afgrænset med diger af græstørv til alle 4 sider. Skibssætningen er øst-vest vendt med målene ca. 4 x 2 m. Den består af 19 små sten - heraf flere der er dækket af græs og fundet med stenspyd. Stenene er ca. 20 cm. i diameter. Østenden er velbevaret. Vestenden består af spredte sten. Bevokset med græs, to små ege og lidt hybenkrat i vestenden.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumSkibssætning. Bevokset med to små ege samt hybenkrat i vestenden.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Skibssætning

Skibssætning, gravform fra forhistorisk tid i Norden bestående af oprejste sten i en spidsoval figur, der danner ramme om graven; andre har formentlig været mindesmærker og måske kultpladser. De kan optræde enkeltvis eller som hele flåder. Fra bronzealderen kendes de navnlig på Bornholm og Gotland. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links