Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
29147
Sted- og lokalitetsnummer
170105-24
Anlæg
Skibssætning, Jernalder (dateret 550 e.Kr. - 899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skibssætning. Skibssætningen er øst-vest orienteret med målene 4½ x 2½ m. Den består af 18 små sten. Stenene er ca. 20 cm i diameter. Sydsiden er bedst bevaret.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa den inderste Del af den Hage, der skyder sig ud fra Øens S.Ø. Del, har ligget et større Antal Stensætninger, af en paa Øen barnfød Mand uopfordret beskrevne som "ovale, med en høj Sten i begge Ender", han angav Tallet til 14-15. Den største Del af disse Stensætninger ere nu opbrudte, men de, der endnu ere kjendelige (paa smaalodderne 1-2-3) tegne sig bestemt som Skibssætninger - se omstaande Situationsskitse. Stenene træde kun lidet frem i Jordskorpen, men det er tydeligt, at de højest have staaet i Enderne, ingen rager dog nu mere end 2' op. Længden er mellem 16 og 27'. Retningen variabel øst-vestlig. - Der vidstes ingensinde gjort Fund i disse Stensætninger.
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid10 større og mindre Dele af Skibssætninger [sbnr.1, 23-31], beliggende indenfor et Omraade af 32 x 22 m, der er afgrænset med Diger af Græstørv til alle 4 Sider. Arealet, fattet i Fredlysningen. Plan over Skibssætningen i J. Raklevs Beretning. FM 1335 MS 1935. [Raklev III].
1997
Museal berejsning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSK III: 3,85 x 2,55 m. 17 sten.
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumSkibssætning. Øst-vest vendt med målene 4 x 2½ m. Består af 19 små sten hvoraf nogle er dækket af græs, men kan genfindes med stenspyd. Stenene er ca. 20 cm. i diameter. Sydsiden er bedst bevaret. Græsklædt.
2016
Museal besigtigelse - Moesgård MuseumEn af 10 større og mindre dele af skibssætninger, beliggende indenfor et område af 32 x 22 m, der er afgrænset med diger af græstørv til alle 4 sider. Skibssætningen er øst-vest vendt med målene 4½ x 2½ m. Den består af 18 små sten hvoraf nogle er dækket af græs, men kan genfindes med stenspyd. Stenene er ca. 20 cm. i diameter. Sydsiden er bedst bevaret. Græsklædt.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumSkibssætning. Bevokset med græs.

Skibssætning

Skibssætning, gravform fra forhistorisk tid i Norden bestående af oprejste sten i en spidsoval figur, der danner ramme om graven; andre har formentlig været mindesmærker og måske kultpladser. De kan optræde enkeltvis eller som hele flåder. Fra bronzealderen kendes de navnlig på Bornholm og Gotland. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links