Oversigt, set fra N
.
Oversigt, set fra V
.
Oversigt, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
523413
Sted- og lokalitetsnummer
060305-51
Anlæg
Skibssætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

3 røser og 1 stor skibssætning. I skov.

Undersøgelseshistorie

1870
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af 4 skibssætninger (sb.51C (anlæg 1-3),178,212) samt 5 røser (formentlig sb.196-197,200, endvidere 2 af røserne sb.179-194) på Enesbjerg.
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid...Omtrent 250 Alen vestnordvest fra denne Gruppe [skibssætninger og røser sb.51B,195-200,212] ligger atter en Skibssætning (ødelagt) 15 x 3 Alen [anlæg 3]. Retning NNV-SSO. 30 Alen NV derfra Levninger af en do (Retning VNV-OSO) [anlæg 1]. 200 Alen længere imod VNV laa der tidligere en stor Skibssætning, som nu er sløifet [anlæg 4].- Kammerherre Vedel har undersøgt 4 af disse Skibssætninger [sb. 51C (anlæg 1-3),178,212], men fandt ikke andet end sort Muld, Kulstykker, brændte Ben og Potteskaar...
1894
Grus-/sandgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmodning om fredning af skibssætninger og røser på Enesbjerg (sb.51A-51C,53A-53C,177-291), idet de trues af grusgravning og skærveslagning.
1894
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid3 Røser [sb.201-203] og 1 stor Skibssætning [sb.51C]. I Skov.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterIndmåling af skibssætning, 24 m lang, 5 m bred, 0,4 m høj, med synlige små randsten og stævnsten i V. Denne skibssætning er den vestligste af en gruppe på 6 skibssætninger lige syd for skovvejen.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skibssætning

Skibssætning, gravform fra forhistorisk tid i Norden bestående af oprejste sten i en spidsoval figur, der danner ramme om graven; andre har formentlig været mindesmærker og måske kultpladser. De kan optræde enkeltvis eller som hele flåder. Fra bronzealderen kendes de navnlig på Bornholm og Gotland. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links