1001 oversigt set fra S
.
999 oversigt set fra N
.
998 oversigt set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191090
Sted- og lokalitetsnummer
130814-144
Anlæg
Skibssætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Oval til spidsoval stensætning (skibssætning) orienteret NNØ-SSV, ydre mål 5,8 x 2,4 m. Stensætningen består af 17 egentlige randsten, der rager fra 30 til 50 cm over den nu- værende overflade. Mellem disse randsten ses enkelte mindre støttesten. Stenene mod vest fremtræder noget større end østsidens sten. Mod nord og syd er der stævnsten, der i størrelse afviger fra de øvrige randsten, den nordlige stævnsten er særdeles markant og rager ca. 70 cm op over nuværende overflade. På denne sten kunne på den øverste del ses 10 muligvis 11 skåltegn, 4 -6 cm i diameter og ca. 1 cm i dybde. Stensætningen ligger i udkanten af en tidligere plantage, hvoraf der nu kun er ganske få grantræer tilbage. Selve sten- sætningen er bevokset med græs.

Undersøgelseshistorie

1970
Diverse sagsbehandling - Viborg MuseumSkibssætning.
1978
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOval til spidsoval stensætning (skibssætning) orienteret NNØ-SSV, ydre mål 5,8 x 2,4 m. Stensætningen består af 17 egentlige randsten, der rager fra 30-50 cm over den nuværende overflade. Mellem disse randsten ses enkelte mindre støttesten. Stenene mod vest fremtræder noget større end østsidens sten. Mod nord og syd er der stævnsten, der i størrelse afviger fra de øvrige randsten, den nordlige stævnsten er særdeles markant og rager ca 70 cm op over nuværende overflade. På denne sten kunne på den øverste del ses 10 muligvis 11 skåltegn, 4-6 [cm] i diameter og ca. 1 cm i dybde. Stensætningen ligger i udkanten af en tidligere granplantage, hvoraf der nu kun er ganske få grantræer tilbge. Selve stensætningen er bevokset med græs.
1978
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Skibssætning

Skibssætning, gravform fra forhistorisk tid i Norden bestående af oprejste sten i en spidsoval figur, der danner ramme om graven; andre har formentlig været mindesmærker og måske kultpladser. De kan optræde enkeltvis eller som hele flåder. Fra bronzealderen kendes de navnlig på Bornholm og Gotland. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links