Solrød har bevaret sit landsbypræg. Det ældste hus er Sergenthuset, Solrød Byvej 55 (1777), som var et husmandssted, hvis forgænger blev brugt af landmilitsen. Trods ombygninger kan den gængse bindingsværksgård med stråtag stadig identificeres i mange huse, eksempelvis Solrød Byvej 43 (1877). Det samme gælder historicismen, hvor landbrugsbyggeriet nu blev udført i grundmur med maskinsten, gavlkviste og skifertag. Her er Solrød Byvej 17 (1880) i gule mursten og Den Lille Gade 20B (1900) i røde mursten gode eksempler på tidens brug af historiserende murstensdekorationer og snedkerdetaljer i schweizerstil. Solrød Forsamlingshus, Solrød Byvej 14 (1898), viser historicismen fra sin mest spartanske side.

Byen har også bevaret sin hollandske mølle, Solrød Byvej 40C fra 1887, en tagpapbeklædt længebygning, hvis midterparti i kampesten forsyner møllen med to solide underetager. Det tidligere mejeri, Solrød Byvej 15 (1934 og 1938), er en af kun få funktionalistiske bygninger og har bevaret sit karakteristiske kantede omrids.

Videre læsning

Læs mere om Solrød

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur