Solrød var oprindelig en lang, smal fortelandsby på begge sider af Solrød Bæk med kirke fra middelalderen. Fra anden halvdel af 1800-tallet kom flere institutioner og virksomheder: skole og Solrød Mejeri (1888), forsamlingshus (1898), filial af Bondestandens Sparekasse (1927) og frysehus (1949). Ved landevejen lå der telefoncentral og et cronitstøberi fra 1949. Fra 1952 kunne Solrøds ældre indbyggere bo på alderdomshjem, og den nybyggede centralskole Solrød Skole optog skoleelever fra 1956. I 1935 lå indbyggertallet på 306.

I 1979 blev den ensporede Køge Bugt Privatskole grundlagt i en nedlagt dyrlægebolig. Nye tilflyttere blev automatisk medlemmer af Solrød Landsbylaug, der blev stiftet i 1986. Lavet stod årligt for sociale og kulturelle traditioner. Solrød forblev et kulturhistorisk bevaringsværdigt landsbymiljø tæt på infrastrukturanlæg såsom Roskildevej, Køge Bugt Motorvejen og Solrød Strands S-togsstation. Indbyggertallet lå i 1970 på 418, i 2006 var det steget begrænset til 497.

Videre læsning

Læs mere om Solrød

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie