Jersie med middelalderkirke var frem til 1800-tallet en af de største landsbyer i den nuværende Solrød Kommune. Fra slutningen af 1800-tallet blev Jersie udbygget med bl.a. afholdsforening (1895), forsamlingshus (1898), foredragsforening (1898), brugsforening (1899), Bethesda missionshus, Jersie Skole (1916) og Jersie Bibliotek (1933).

Jersie Strand blev særligt efter 1. Verdenskrig et attraktivt område for feriekolonier og sommerhuse og førte til etableringen af Jersie Strands Grundejerforening i 1931.

I 1970’erne fik Jersie som del af Solrød Kommune udbygget sin offentlige service, fx blev Jersie Hallen opført i 1971. Sydkystens Privatskole åbnede i Jersie i 1975 som en modreaktion på den politiserende undervisning, der efter initiativtagernes opfattelse fandt sted på Uglegårdsskolen. I 1983 fik Jersie S-togsstation på Køge Bugt- banen ved Jersie Strand i forbindelse med banens endelige færdiggørelse til Køge. I 1970 lå indbyggertallet på 411, dette tal var i 2006 steget til 564.

Videre læsning

Læs mere om Jersie

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie