Jersie har bevaret sit landsbypræg, da S-togsstationen af samme navn ligger 3 km væk. Velbevarede eksempler på stuehuse i bindingsværk er Nordre Byvej 7 fra 1825 og Søndre Byvej 5 fra 1877. Også præstegården blev liggende i bymidten og genopført efter en brand i 1750, men den blev revet ned i 1958. Den nuværende på Søndre Byvej 23 er fra 1961.

I udkanten af byen, på Åsvej 5, ligger den nedlagte Jersie Skole, der er opført i 1916 som et tofløjet pittoresk anlæg i Bedre Byggeskik, tegnet af Københavns senere stadsbygmester Svend Møller. På Nordre Byvej 4 ligger Jersie Forsamlingshus i gule mursten fra 1898. På Møllebakken 12 er bevaret underdelen af Jersie Mølle fra 1865.

Videre læsning

Læs mere om Jersie

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur