Fortidsminde set fra øst
.
Fortidsminde set fra nordøst
.

Faktaboks

Kommune
Middelfart Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
341138
Sted- og lokalitetsnummer
080714-38
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1913 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse Skansen består af et rektangulært voldanlæg, der måler ca. 35 x 25 m med længderetning vestnordvest-østsydøst. Foran volden, der når en højde af ca. 2,5 m, findes på kortsider- ne en tør ca. 1 m dyb og ca. 3-5 m bred grav. Mod syd går volden direkte over i kystskrænten. Mod nord danner et ca. 3 m bredt skår indgang til skansen. Skansen, der er bevokset med træer, buske og krat, ligger på Fænø's sydvestlige kyst ca. 600 m vest for Fænø fyr. Fredningsgrænsen går i syd langs kystskrænten, i øst og vest langs gravens ydre overkant og i nord langs voldens ydre fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Fjernelse af den eksisterende bevoksning er tilladt, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigs- antikvaren.

Undersøgelseshistorie

1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceEn skanse antagelig fra Englandskrigen, 600 m vest for fyret. Måler ca. 35 x 25 m, 2,5 m høj vold foran hvilken der på kortsiderne findes en 3-5 m bred, 1 m dyb tør grav.
1968
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse. Forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Tæt tilgroet med krat og træer. Skrænten imod syd syntes at være stabil, og er bevokset med tæt krat, der ikke bør ryddes ved en eventuel pleje, da dette holder på skræntens jordlag. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2001
Dyrkning/land- og skovbrug - Odense Bys Museer
2001
Museal besigtigelse - Odense Bys Museer
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links