Fortidsminde set fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Middelfart Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
341139
Sted- og lokalitetsnummer
080714-40
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse Den bevarede del af det oprindeligt rektangulære skansean- læg består af en ca. 60 m lang vold mod nord og to ca. 15- 20 m lange voldstykker mod øst og vest. I nordvolden er et indgangsparti med en indadbøjet dækvold, der er ca 10 m lang. De skarpryggede volde er ca 2 m høje. Foran den vestre vold er en ca. 3-4 m bred lav tør grav. Skansen, der er be- vokset med krat og vilde frugttræer, ligger nær øens sydlig- ste punkt ca 300 m vest for Fænø fyr. Fredningsgrænsen forløber i syd langs kystskrænten, i vest langs gravens ydre overkant og i nord og øst langs voldens ydre fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Fjernelse af den eksisterende bevoksning er tilladt, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigs- antikvaren.

Undersøgelseshistorie

1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1968
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkansen forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen og var stærkt tilgroet med krat og en del gamle træer. Den sydlige del af skansen er konstant udsat for nedskridning i havet, således er de 15-20 m lange øst vest vendtes voldstykker, nu kun er 12-15 m lange. Der ser ud til at være en vanskelig, måske umulig opgave at kystsikre området. Mål: 60x25 m. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2001
Museal besigtigelse - Odense Bys Museer
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links