Sprøjtehuset, Ermelundsvej 96 ligger på Ermelundsvej 96 i Gentofte Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Sprøjtehuset, der er beliggende i et hjørne af Hundesømosen i Jægersborg, optræder i et kort over "Jagd Schloss Jägersborg" fra 1749, men er muligvis allerede bygget i forbindelse med Laurids de Thuras opførelse af en ny "Jægergaard" i 1730'erne, den nuværende Jægersborg Kaserne. Brandvæsenet i Gentofte blev oprettet i 1850 med sprøjtehuse flere steder i kommunen, bl.a. ved Jægersborg kaserne. I 1912 blev brandkorpset i Jægersborg imidlertid nedlagt, og sprøjtehuset, der var i kasernens eje, blev herefter anvendt til depot af bl.a. gartnermateriel. Huset kom siden i privat eje, og blev i 1992 indviet som museumsanneks til Gentofte Brandvæsens Museum. Sprøjtehuset er en lille, tre fag bred, grundmuret bygning med et stejlt sadeltag, teglhængt med røde sten. Facaderne, der har en midtstillet portgennemkørsel, er okkerpudsede, den tofløjede revleport er rødmalet, ligesådan husets højtsiddende, opsprossede vinduer. I det indre er huset ved en tværgående bindingsværksvæg opdelt i et mindre depot og det egentlige sprøjterum, der har pigstensgulv, hvidpudsede vægge og umalet bræddeloft med fritliggende, umalede bjælker.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links