Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra Ø
.
Oversigt set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Rebild Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
161249
Sted- og lokalitetsnummer
120810-79
Anlæg
Stenbygget grav, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Original fredningstekst

Romersk jernalders stenkiste under flad mark, orienteret i øst-vest, 2-2,2 m lang, 1,1-1,7 m bred og 0,5-0,6 m dyb, sat af 2 sten i vest, 3 i nord, 2 i øst og 3 i syd. Umiddel- bart bag kammerets sidesten ses i overfladen flere mindre sten. En bræmme jord fredet uden om kammeret, således at det fredede areal udgør et kvadratisk jordstykke på 5 x 5 m. Kammerets bund og omgivende jordstykke græsklædt, i ager.

Undersøgelseshistorie

1958
Privat udgravning - Sydhimmerlands Museum
1958
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Sydhimmerlands Museum
1958
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Genstand givet til museum - Sydhimmerlands Museum
1995
Diverse sagsbehandling - Sydhimmerlands Museum
1997
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumStenbygget grav på plateau i grusgrav.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links