skansen set mod øst
.
Den vestlige grav
.
den nordlige grav
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421910
Sted- og lokalitetsnummer
090209-91
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse Skansen er et aflangt 6-sidet anlæg, der måler ca. 50 m i nord-sydlig retning og ca. 35 m i øst-vestlig retning. An- lægget består af et plateau omgivet af en ca. 2 m høj ring- vold, udenom hvilken er en ca. 5-6 m bred og ca. 1,5 m dyb tør grav. Skansen, der er bevokset med krat og træer, ligger i Stengade skov ca. 600 m syd for skovens nordlige udkant og knap 100 m fra kysten. Grænsen for det fredede areal løber langs gravens ydre over- kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen an- den måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplant- ning må kun ske i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, sekskantet, med omgivende vold og grav. Forefundet som beskrevet på fredningskartotekskort. Ryddet, men ny krat- og trævegetation (brombær og selvsået ask) vil i løbet af få år gøre skanseområdet totalt uigennemtrængeligt, medmindre dette plejes. På skansens V-side, vis-a-vis en "portåbning" i volden, ses i gravens V-lige overkant et brofæste i form af 4 store sten liggende på række. V herfor, udenfor det af fredningen omfattede område, har i jordoverfladen konturerne af magasinbygninger ell. lign. været synlige for få år siden. Dette område er nu ung granplantning. I forbindelse med pleje af anlægget burde en træbro slås over graven. ** Seværdighedsforklaring ** Særdeles velbevaret skanse, bekvemt beliggende (for gående/cyklende trafik) ved skovvej og ca. 30 m. fra god badestrand. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links