Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42194
Sted- og lokalitetsnummer
090209-37
Anlæg
Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkiste, 1 x 2 m, orienteret NV-SØ. 2 dæksten og 3 sidesten synlige. Delvis jorddækket. I skov, ved vej.

Undersøgelseshistorie

1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkiste orienteret NV/SØ. 1 dæksten in situ i N. S herfor ses, hvad der formentlig er kistens forlængelse mod SØ, nemlig 2 jordfaste sten, ca. 1 m. lange, der sammen med de 3 bæresten under dækstenen giver kisten et noget polygonalt omrids. Målangivelsen ovenfor gælder anlægget inklusive disse to jordfaste sten. Ø for kisten ses en koncentration af hovedstore sten, der muligvis indgår i anlægget, men ikke er indeholdt i målsangivelsen ovenfor. Ulovligt tilplantet med unge bøge inden for 5 m.-zonen. Rydning af den ulovlige tilplantning aftalt med ejeren. Skal være sket senest 1.5.83. Genbesigtiget 25.10.83. Rydning ikke foretaget. Derpå telefonisk henvendelse til ejeren, som lovede at "tage det op" med sin skovfoged. Genbesigtiget endnu en gang 28.12.83. Rydning af ulovlig beplantning stadig ikke sket. Ejeroplysning på skema.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links