Detalje af rækken, set fra Ø
.
Fote detalje af rækken, set fra V
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
081252
Sted- og lokalitetsnummer
100113-185
Anlæg
Stenlægning/Stensamling, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkreds, dog ufuldstændig af form, idet der kun er konstateret sten i kredsens V-lige del. Ca. 7 m i diameter, med ca. 10 sten i halvkredsen. Gemt i ung birk og tørv. I højmose.

Undersøgelseshistorie

2004
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderStenkreds, 7 m i diameter, opr. 10 sten, 4 synlige ved besigtigelsen.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links