Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
421810
Sted- og lokalitetsnummer
090209-25
Anlæg
Stenlægning/stensamling, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravrøse, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Skibssætning, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 1/10 1929 (Gdr. Karl Hansen og hustru). Diplom. "Skibssætning" og 11 røser og stenkredse, i stub.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1929
Dyrkning/land- og skovbrug - Langelands Museum
1929
Museal udgravning - Langelands Museum
1929
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1929
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKun delvis lokaliseret. Beliggende i ryddet og nytilplantet skovparcel med meget tæt bevoksning af gran (plantet) og selvsået løvkrat (brombær, ask, bøg, eg). Enkelte jordfaste sten lokaliseret, men ikke muligt at afgøre om stående i en kreds eller "skibssætning". Røser ikke lokaliseret. Beplantningen ulovlig, bør kræves ryddet i et sådant omfang, at fortidsminderne frilægges. Ejeroplysning på skema. Genbesigtiget med JGB. Vi fandt skibssætningen og røserne, men de blev ikke beskrevet, fordi JGB mente, at Clemme bør måle dem ind på et kort. NHJ 28.03.88: Ligger i en gammel stævningsskov umiddelbart S for langdyssen (4218:9). Vi fandt mange forskellige stenformationer, men opgav p.g.a,. tidsmangel at beskrive dem nøjagtigt. NHJ Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skibssætning

Skibssætning, gravform fra forhistorisk tid i Norden bestående af oprejste sten i en spidsoval figur, der danner ramme om graven; andre har formentlig været mindesmærker og måske kultpladser. De kan optræde enkeltvis eller som hele flåder. Fra bronzealderen kendes de navnlig på Bornholm og Gotland. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links