Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
42189
Sted- og lokalitetsnummer
090209-2
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 1/10 1929 (Karen Larsen, Kr. Larsen og Mads Larsen) Langdysse, orienteret N-S. I stub.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1929
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse orienteret NØ/SV. Randstenskæde kan helt eller delvis følges mod V (ubrudt), S (udvæltet) og Ø (randsten næsten helt jorddækkede, men flere rager op). Mod N er højen afskåret af sognevej. I randstenskæden mod NV er en delvis nedgravet hule, ca. 1 år gammel, med overbygning af gammelt snehegn m.v. Rydning af hulen aftalt med faderen til nogle af "hulebyggerne". Der kan ikke med sikkerhed påvises kamre, omend et par grupper af store, jordfaste sten på højoverfladen vel kunne være spor af sådanne. Højen er trykt på 4 cm.-kort og her korrekt afsat men fejlagtigt benævnt "skibssætning" (ved forveksling med 4218:10). Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1982: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links