Oversigt henover området, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181370
Sted- og lokalitetsnummer
140702-34
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkreds 8 m i diameter, sat af store håndsten. Indenfor stenkransen større stenblokke og tæt øst og syd for kred- sen hvert sted en større stenblok, begge skal inddrages under frednigen. Lyngklædt i hede.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGanske lav Høi, synes at være forstyrret. Tæt ved disse Høie [sb.nr. 33-34] findes 2 Kredse af Sten [sb.nr. 34a-b], 2-3 F. store, paa flad Mark. Kredsene ere 20 og 30 F. i Tværmaal.
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenkreds 8 m i diameter sat af store haandsten. Indenfor stenkransen større stenblokke og tæt Øst og Syd for kredsen, hvert sted en større stenblok, begge skal inddrages under fredningen. Lyngklædt i hede. Tingl 7/5 49[[Fredede]]
1948
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidArealfredning foreslaaet i forbindelse med fredningen af sb. 33, 34, 34a, 34b, jfr. journal 526/48
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkreds, sikkert som beskrevet, men nu helt opfuret i forbindelse med nyplantede løvtræer (eg) på området incl. stenkredsen. Skaden skyldes sikkert forkerte afsætning på kort, idet 1813:70 og 71 istedet ligger ret syd for 1813: 72 i et mindre lyngbevokset området i hvilket der ses to svage, ca. 0,4 m forhøjninger. Ialt 6 sten synlige, de fleste givetvis forstyrrede af opfuringen, ses ved 1813:70. Andre sten kunne erkendes under lyngen med spyd.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2018
Aflysning - KUAS, FortidsminderLars Bjarke Christensen beder om at få aflyst fortidsmindet, da det forlængst er fjernet.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links