Oversigt - set fra nord.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Jammerbugt Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1109102
Sted- og lokalitetsnummer
100706-35
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkreds, ca. 20 m i diameter, beliggende ca. 12 m SSV for "Søhøj". Stenkred- sen består af ca. 100 synlige sten af varierende størrelse fra ca. 15 cm til ca. 50 cm i diameter. Stenkredsen er afbrudt på en strækning af ca. 10 m i NØ. 1 m inden for periferien står jævnt fordelt 9 sten, ca. 75 cm høje og 0,5 til 1 m brede. I midten af stenkredsen ses en stenlægning ca, 1,5 x 2,5 m. STenkredsen mod NNØ (mod Søhøjs centrum) er en stenrække bestående af 4 sten. De to nærmest Søhøj har størrelse som de 9 opretstående sten inden for stenkredsperiferien, de to nærmest stenkredsen har størrelse som stenene i stenkredsen. Enkelte steder, i et bælte ind til 5 m uden for stenkredsen, ses toppen af større sten. En væltet sten 1,4 x 0,8 x 0,7 m beliggende 11 m ØSØ for Søhøj er også omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

1969
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUmiddelbart op til "Søhøj" [sb.14] et Anlæg, bestaaende af en cirkulær Kreds af hovedstore og noget større Sten, med 4 store Sten lige indenfor Kredsen.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkreds, ca. 20 m i diameter, beliggende ca. 12 m SSV for "Søhøj" [sb.14]. Stenkredsen består af ca. 100 synlige sten af varierende størrelse fra ca. 15 cm til ca. 50 cm i diameter. Stenkredsen er afbrudt på en strækning af ca. 10 m i NØ. 1 m inden for periferien står jævnt fordelt 9 sten, ca. 75 cm høje og 0,5 til 1 m brede. I midten af stenkredsen ses en stenlægning ca. 1,5 x 2,5 m. Fra stenkredsen mod NNØ (mod Søhøjs centrum) er en stenrække bestående af 4 sten. De to nærmest Søhøj har størrelse som de 9 opretstående sten inden for stenkredsperiferien, de to nærmest stenkredsen har størrelse som stenene i stenkredsen. Enkelte steder, i et bælte ind til 5 m uden for stenkredsen, ses toppen af større sten. En væltet sten 1,4 x 0,8 x 0,7 m beliggende 11 m ØSØ for Søhøj er også omfattet af fredningen.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links