Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
4625110
Sted- og lokalitetsnummer
070608-133
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stenrække, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 12/11 1925, gårdejerinde Anna Frederiksen Diplom Afmærkn.: MS 1926, Rosenberg Flerdelt stensætning, 17 x 11 m. Den sydvestlige del er en aflangt firsidet ramme, 7,2 x 5,5 m, og består af en ydre, fuldstændig stenrække, indenfor hvilken nogle sten i spredt række. 2,2 m Ø for rammen en bautasten. Til rammens nord- side slutter sig i V en mindre retvinklet stenrække og i Ø en stenkreds. Til disse stenlægningers østside slutter sig en firsidet række af spredtstående sten, 10 x 10 m. 6 m Ø for rammen en væltet bautasten.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn flerdelt Stenlægning, ialt 17 m i Ø-V og 11 m i N-S. Dens sydvestlige Del er en aflang, firsidet Stenramme 7,20 m i Ø-V, 5,50 m i N-S, med en ydre Række Sten, som er nogenlunde fuldstændig, og derindenfor hist og her nogle faa Sten paa Række. I den ydre Række er synlig mod Ø 6 Sten, mod S 11 Sten, mod V 8 Sten og mod N 9 Sten. Indenfor er ialt 17 Sten synlige. 2,20 m Ø for denne Stenramme staar en Bautasten 0,80 m høj ov. Jorden, 0,70 m x 0,50 m br. Til denne Stenrammes Nordside slutter sig vestligt en mindre, retvinklet Stenrække og østligt en Kreds, noget forstyrrede. Til disse Stenlægningers Østside slutter sig en ca. 10 m x 10 m stor, firsidet Ramme af spredt liggende Sten, og 6 m Ø for denne en væltet Bautasten, 1,30 m x 0,80 m stor ov. Jorden. Se ovenstaaende Rids. Fredlyst. Dklt. Nr. 1. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFlerdelt Stensætning, 17 x 11 m. Den sydv. Del er en aflang firkantet Ramme, 7,2 x 5,5 m, og bestaar af en ydre, fuldstændig Stenrække, indenfor hvilken nogle Sten i spredt Række. 2,2 m Ø for Rammen en Bautasten. Til Rammens N-Ende slutter sig i V en mindre, retvinklet Stenrække og i Ø en Stenkreds. Til disse Stenlægningers Ø-Side slutter sig en firsidet Ramme af spredtstaaende Sten, 10 x 10 m. 6 m Ø for Rammen en væltet Bautasten.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFrejlev Skov. Mål: 0,9 x 13 x 10 m. Fortidsminde bestående af flere, tildels sammenkoblede stenrammer, indenfor hvilke ses mere eller mindre markant højfyld. I SV er anlæggget tydeligste og mest veldefinerede del: en Ø-V orienteret, 6,7 x 5,0 m ramme af tætstillede, ca. 0,6 m lange og indtil 0,5 m høje sten, 32 ialt. Ingen randsten mangler. Bortset fra 3 sten tæt indenfor SV-hjørnet ses ingen sten indenfor rammen. Højfyld indtil 0,4 m over terræn. 0,5-1,0 m N for denne ramme forløber i samme længde en anden, næsten parallel rækkke af 7 sten, der i Ø fortsætter i en næsten ret vinkel med 5 sten mod N, hvorfra linien (med 8 sten) krummer mod V og SV tilbage til et punkt ca. 3 m fra rækkens V-ende - muligvis krum p.gr.a. at der mangler sten i det NV-lige hjørne af et retvinklet anlæg. Dette anlæg, der i fredningsteksten beskrives som en stenkreds består altså m.a.o. af en retvinklet stenrække lukket af med en bue. Anlæggets østlige kortside ligger i forlængelse af den sydvestlige stenrammes do. Ø for disse to anlæg ses en større ramme af spredte sten, 10,0 x 6,3 m. Den afgrænses mod V af de to førstnævnte anlæg. En bautasten står inde i denne ramme ca. 4 m ØSØ for den sydvestlige rammes NØ-hjørne, 0,9 m høj. Iøvrigt ses spredte sten indenfor den østlige ramme, samt den i fredningsteksten omtalte liggende bautasten 6 m Ø for anlæggets NØ-hjørne. (Skitsemæssigt angivet ved tilretning af kalke fra RAS). ** Seværdighedsforklaring ** Et usædvanligt og tydeligt markeret fortidsminde, der slutter sig til mange andre seværdige fortidsminder i Frejlev Skov. Ligger på en lav højning. 2 små vandhuller i V og SV og 1 større sten S for anlægget. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFM- sten sat i NØ-hjørne af fortidsmindeområde på 17x13 m.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Stenrække

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links