Store Klingbjerg 5
.
Store Klingbjerg 5
.
Store Klingbjerg 5
.
Store Klingbjerg 5
.
Store Klingbjerg 5
.
Store Klingbjerg 5
.
Store Klingbjerg 5
.
Store Klingbjerg 5
.
Store Klingbjerg 5
.
Store Klingbjerg 5
.

Store Klingbjerg 5 ligger på Store Klingbjerg 5 i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

I 1807 blev en ældre toetagers bindingsværksbygning, sandsynligvis fra 1600-tallet, revet ned og det nuværende hus opført i grundmur og bindingsværk. Dele af både murværket og bindingsværket til den nye bygning blev sandsynligvis genbrugt fra den tidligere bygning. I 1904 blev bygningen ombygget og store dele grundmuret, og det nuværende indgangsparti på sydsiden med trappen blev etableret.

Beskrivelse

Bygningen er et gavlhus placeret i husrækken på den vestlige side af Store Klingbjerg, der er en brostensbelagt gade i den middelalderlige bykerne i Haderslev. Gavlhuset er grundmuret og opført i én etage over en meget høj kælder, der i den østlige del, næsten ligger i gadeplan. Murværket er pudset, og i sydsiden ses et par murankre. Alt murværk er rødkalket over en sorttjæret sokkel og langsiderne afsluttes af en muret, aftrappet gesims. I gavltrekanten mod gaden ses brunmalet bindingsværk med indskrift: Pax intrantibus salus exeuntibus, faelicitas inhabiiantibus. Taget er et teglhængt heltag, der mod gården er halvvalmet. I rygningen sidder én skorstenspibe og i den sydlige tagflade én mindre kvist. Nordsiden er delvist skjult af nabobygningen. Kælderens vinduer, der alle sidder i den østlige del, grundet et stejlt terrænfald, er torammede ligesom dem i gavltrekanten og hele vestgavlen. Derimod er de øvrige vinduer korspostvinduer. Vinduer er alle nyere og udført med koblede rammer. Bygningens hoveddør sidder midt på sydsiden, og er en ældre, tofløjet fyldingsdør med udskåret detaljer og glas i den øverste del. Foran døren er en støbt trappe med smedejernsgelænder. I begge gavle findes nyere døre og i vestgavlen tillige en dyb nedgang til kælderen. I det indre er en traditionel opdeling med mindre rum delvist bevaret. En central forstue med en nyere trætrappe forbinder de tre etager. Overfladerne er gennemgående nye men traditionelt udført, herunder bræddegulve i stue- og tagetage mens der i kælderen er klinkegulv. I kælderen ses tillige kampestensvægge og synlige loftsbjælker. I alle rum er nye fyldingsdøre.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens placering i den traditionelle bebyggelsesstruktur med en sammenhængende facadelinje. Dette giver sammen med gadens hældning og snoede forløb en klar fornemmelse af, at man befinder sig i middelalder-bykernen, der var opbygget omkring kirken på et højt punkt i byen. Hertil kommer værdien af det ældre, stenbelagte fortov langs husmuren og den brostensbelagte vej, der tildeler bygningen og hele gaden en autentisk atmosfære.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til gavlhuset, der som bygningstype er egnskarakteristisk for Haderslev og de øvrige Sønderjyske byer. Den høje kælder med indgang fra gaden vidner om den tidligere opdeling af huset, hvor det var muligt at have værksted eller opbevaring i kælderen mens boligen lå højt hævet fra gadeplanen. Hertil kommer gavltrekantens ældre, svagt udkragede bindingsværk, hvis latinsk inskription: Pax intrantibus salus exeuntibus, faelicitas inhabiiantibus, afspejler den tidligere traditionelle brug af det latinske sprog, hvor man med disse inskriptioner ønskede fred og lykke i bygningen. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den traditionelle grundplan med stue mod gaden og køkken mod gården. Hertil kommer de traditionelle overflader, herunder kælderens klinkegulve, kampestensmure og lofter med synlige bjælkelag, samt de øvre etagers bræddegulve og pudsede lofter.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Store Klingbjerg 5 relaterer sig i det ydre til gavlhusets enkle bygningskrop, der fra gadesiden opfattes velproportioneret med den høje gavl og det stejle heltag. Gavlen mod gaden har et elegant udtryk grundet det markante og symmetrisk opbyggede bindingsværk samt de enkle klassicistiske vinduer, der er placeret i en fast rytme. Hoveddøren i sydsiden har tillige arkitektonisk værdi ved den nygotiske udformning, der med dramatiske udskæringer og kraftige fyldinger skaber stor dybde og karakter.

Indvendigt er der arkitektonisk værdi i den enkle og nedtonede materiale- og farveholdning, der skaber sammenhæng mellem bygningens rum.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links