Stralsundstræde 4 A ligger på Stralsundstræde 4 A i Dragør Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Der har gennem hele 1700-tallet været snedkere på dette sted. Hans Jensens slægt, der antog slægtsnavnet "Snedker", ejede dette hus gennem hele 1700-tallet. Hans søn, Hansen Snedker, ernærede sig som skibstømrer. Engang i det første årti af 1800-tallet solgte familien huset til bygmester, Johan Henrich Jørgensen Blichmann, og efter hans død i 1815 blev det hans søn, snedkermester Jørgen Johansen Blichmann, der gennem mange år brugte huset som værksted for familiens omfattende byggerier. Nationalmuseets registrant oplyser, at bræddebygningen i syd blev opført i to omgange i midten af 1800-tallet og i det væsentligste stod i sin nuværende skikkelse i 1855. Bygningen var indrettet til snedkerværksted, brændehus og materialhus. Ved Nationalmuseets registrering i 1978 var der en kvist i taget, men blev den ikke nævnt i vurderingerne. Alligevel antog Nationalmuseet, at kvisten kunne være oprindelig.

Beskrivelse

Det smalle hus ligger i den nordlige ende af Dragørs gamle bykerne med østgavlen ud mod Stralsundstræde. Bebyggelsen på dette sted er særlig tæt, og huset ligger med sydsiden mindre end to alen fra skel, så der fremkommer en ganske smal slippe ind mod naboen. Til begge sider mod naboerne er der lukket af med høje stakitter. Bygningen er et træhus, som står på en sort kampestenssokkel. Stolpekonstruktionen er beklædt med hvidmalede brædder, samlet med fjer og not på gadefacaden og på den nordre langside. På sydsiden mod slippen er den beklædt med sorte, imprægnerede, nye brædder på klink. Gavlen mod vest er en filtset en-stensmur, som står på en støbt sokkel. Taget er et heltag med røde vingetegl. I rygningen er en traditionel skorsten med sokkel og krave. I gadefacaden er en fyldingsdør i midten, flankeret af to vinduer. Herover, i gavltrekanten, er en luge og et firerudet, kvadratisk vindue. Lugen i østgavlen har ældre båndhængsler. I nordfacaden er to fem-fyldingsdøre og fire vinduer. Alle vinduer er torammede med tre ruder i hver ramme samt trævandnæser; vinduerne har grønne karme og indfatninger og røde rammer. Den klinkbeklædte sydside, ind mod slippen, har kun et vindue, som sidder omtrent midtpå. Vinduet er et aflangt, tophængt vindue med buede pyntesprosser. Den murede vestgavl har også et torammet vindue med en støbt sålbænk, samt et lille tophængt vindue og et enrammet, trerudet vindue i gavltrekanten. Her er også indsat en støbt jernplade fra en støbejernsovn. Bygningen er i dag indrettet til butik med adgang ad døren i Stralsundstræde. Bag butikken, omtrent halvt inde i bygningen, er et rum med adgang fra gården og opgang til loftet. I vestgavlen er, op mod den murede væg, indrettet to små rum til toilet og køkken. Begge rum har klinkegulv. Alle indvendige overflader er nyere gipsplader; vinduer og døre er ligeledes nyere. Vinduerne mod Straldsundstræde kan være fra 1800-tallets første del og der er enkelte vinduesrammer med ældre beslåning. Lofterne er overalt gipslofter mellem rødmalede, smalle bjælker, men det er næppe de bærende; de konstruktive bjælker er formentlig skjult i etagedækket. Et enkelt vindue i østgavlen mod Stralsundsstræde har hulpost og gamle anverfere. Der er en stejl stigetrappe til loftrummet, som har en art styrterum, således at man kan stå oprejst under hanebåndene. Tagværket er delvist fornyet, men reparationerne er udført traditionelt.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Stralsundstræde 4 A knytter sig til bygningens placering i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader og nord-sydgående stræder, som bestemmer bygningernes placering og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne i nord-sydgående stræder placeret med gavlen ud mod strædet, således som det er tilfældet her. Der er tale om en maksimal udnyttelse af bykernens grundareal, så langsiden af bygningen ligger meget tæt på skel. Træhuset i Stralsundstræde er en tidligere værkstedsbygning og butik, og det afspejler sig dens disponering med adgangen midt i facaden og den smalle længes åbne rum. Hertil kommer bygningens materiale- og farveholdning i det ydre med malet træbeklædning, sorttjæret sokkel og røde vingetegl på taget. Skønt dette træhus er en ener i byen, er det alligevel en integreret del af Dragørs autentiske og stemningsfulde bymiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til, at ejendommen er en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie, fordi det var her, hvor snedkerfamilien Blichmann, som har så stor betydning for byens arkitektur, havde værksted. Hertil kommer bygningens lille størrelse og særegne træbeklædning og festlige farvesætning af snedkerdetaljerne i mørkegrønt og rødt, samt en dimensionering, der er karakteristisk for byggeskikken i Dragør . I det indre er der ikke meget, der fortæller historien om snedkerværkstedet i dag.

Arkitektonisk værdi

Træhusets arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den enkle, skarptskårne bygningskrop og gavlmotivet med en dør flankeret af to vinduer næsten et grundbillede på begrebet et hus. Bygningens festlige farveholdning med røde vinduesrammer og fyldingsfriser samt bræddernes vandrette linjeføringer giver husets sit særlige udtryk, som sammen med det røde tegltag resulterer i en harmonisk helhed set fra gaden.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links