Befolkningsudviklingen i Svebølle 1921-2020.
.
På Kalundborgegnens Produktionsskole ved Svebølle, oprettet i 1977 og godkendt af Undervisningsministeriet i 1980, blev der i årene 1987‑89 gennemført et forsøgs‑ og demonstrationsprojekt med i alt fem ungdomsboliger opført i stampet lerjord. Medvirkende var unge arbejds‑ og uddannelsesløse mellem 16 og 30 år. Her er de unge i gang med byggeriet i 1988.
.
Købmand Laurits Andersens forretning omkring 1915. Ifølge et salgsbrev fra 1931 forhandlede han ud over kolonial, kaffe, vin og konserves også foderstoffer, brændsel, hønse- og kyllingefoder. Til højre ses en bygning, hvorpå det angives, at den både er hotel og bageri.
.

I midten af 1800-tallet var Svebølle en langstrakt landsby med gårde og huse placeret langs vejen. I 1874 blev Nordvestbanen mellem Roskilde og Kalundborg ført gennem området, og Svebølle Station med stationsbygning blev anlagt. Stationen blev imidlertid opført på bar mark nordvest for landsbyen. Der var kun få huse omkring stationen frem til 1909, hvor den omliggende landbrugsjord blev solgt til udstykning. Bebyggelsen, der voksede frem omkring stationen, fik nu navnet Svebølle, mens den ældre landsby blev kaldt Gammel Svebølle. I Svebølle åbnede Peter Helge Kaalund sin købmandshandel Jernbanevej 14-16 i 1910, og samme år kom et afholds hotel og Øresø Savværk (senere Øresø Fabrik), der var byens største virksomhed; i 1916 kom også et mejeri.

I 1921 var indbyggertallet i Svebølle 227, mens tallet i 1950 var steget til 584. Byen voksede især syd for stationen, da jorden nord for stationen fra 1910 var optaget af savværket. Frem til 1934 gik børn i Svebølle i skole i Gammel Svebølle. I 1934 oprettedes en lokal friskole i Svebølle, der senere blev overtaget af kommunen. Bygningen findes endnu på Skolevej 8; det villalignende vinkelanlæg er opført i røde mursten med rødt, halvvalmet tegltag og bærer præg af Bedre Byggeskik. En ny kommunal centralskole med idrætsanlæg i nybarok stil blev opført i 1954 på Stationsvej 3 og er senere blevet udvidet.

Byen havde flere driftige virksomheder, bl.a. en kaseinfabrik i tilknytning til mejeriet samt et hotel. I 1932 begyndte Johannes Rasmussen at køre mælkebil; dette udviklede sig efter få år til en driftig vognmandsforretning. I forbindelse med Kommunalreformen i 1970 blev Svebølle administrativt center i Bjergsted Kommune frem til 2006. Befolkningstallet voksede fra 766 personer i 1970 til 2.290 personer i 2006, og parcelhuse og rækkehuse udvidede byen syd for jernbanen. Befolkningstilvæksten til trods oplevede Svebølle dog gradvis butiksdød i slutningen af perioden.

Videre læsning

Læs mere om Svebølle

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie