Befolkningsudviklingen i Ubby 1940‑2020. Fra 2006 opgøres Jerslev som en del af Ubby.
.
Luftfoto fra perioden 1975‑85 af Ubby, der på dette tidspunkt er næsten vokset sam‑ men med Jerslev. I baggrunden ses Ubby, hvor kirken anes th. Langs Hovedgaden mellem Ubby og Jerslev ligger Hvidebæk‑ skolen og Hvidebækhallen. Forrest i fotoet ses Jerslev.
.

Omkring 1850 var Ubby en landsby med kirke fra middelalderen, 11 store gårde samt flere huse. Landevejen gik vest‑øst gennem den sydlige del af landsbyen. I Ubby kom brugsforening (1876), mølle (1880), forsamlingshus (1886), missionshus (1894) og flere virksomheder. Få kilometer mod øst lå den lidt mindre landsby Jerslev. I Ubby kom brugsforening (1876), mølle (1880), forsamlingshus (1886) missionshus (1894) og flere virksomheder. I 1886 oprettedes desuden andelsmejeriet Esbern Snare. Få kilometer mod øst lå den lidt mindre landsby Jerslev. I Jerslev oprettedes i 1898 Jerslev station på Slagelse-Værslev-banen, og Jerslev voksede herefter med bl.a. hotel og Jerslev Maskinfabrik (ca. år 1900).

Med jernbanens komme ekspanderede Jerslev frem til ca. 1950, mens udviklingen i Ubby var mere stillestående; indbyggertallet lå i 1940 på 492 i Ubby. I 1956 åbnede Hvidebækskolen, der var en stor centralskole opført på marken mellem Ubby og Jerslev. Området syd for Ubby i retning mod Jerslev blev fra 1950’erne udbygget, og efterhånden voksede landsbyerne sammen. Fra 1950’erne stagnerede udviklingen i Jerslev.

Ved Kommunalreformen i 1970 blev Ubby administrativt center i den nydannede Hvidebæk Kommune. Ubby var den største af de to oprindelige landsbyer, og der opførtes et rådhus i byen. Jerslev Station lukkede i 1971, og den tidligere så driftige stationsby sygnede hen til fordel for Ubby. Hvor indbyggertallet i 1970 lå på 712, var det i 2006 nået op på 1.957 (inkl. Jerslev).

Videre læsning

Læs mere om Ubby

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie