Ubby, 2020. Kortudsnittet viser det meste af Ubby. Mod nordvest ses kirken midt i den gamle landsby, der ligesom Ubby Mølle ligger højt i landskabet. Syd og vest for Hoved‑ gaden er parcelhuskvarterer fra 1960’erne og 1970’erne udstykket i vifteform. Ved Torvet er rådhuset i den forhenværende Hvidebæk Kommune nu ombygget til beboelse. Husene på Parkvej er opført efter år 2000. I nederste højre hjørne ses den vestligste del af Jerslev med dobbeltbyens folkeskole og sportshal.
.

Ubby har en befolkning på 1.895 og et areal på 1,6 km2. Byen ligger ca. 10 km sydøst for Kalundborg og 5 km fra Storebælt. Den oprindelige landsbykerne på en sydvendt skråning og med kirken øverst har læ fra nord af 40‑50 m høje fladtoppede bakker. Efter 1960 voksede byen sydpå med et stort parcelhuskvarter. Den nuværende Ubby er resultatet af en sammenvoksning af de to gamle landsbyer Ubby og Jerslev; sidstnævnte fik station i 1898. Omkring 1990 var de to landsbyer vokset sammen langs forløbet Hovedgaden‑Bygaden. Små erhvervsområder ligger ved den gamle station i Jerslev samt syd for Ubby, hvor også et fjernvarmeanlæg med solfangere er placeret.

Stednavnets betydning

Stednavnet Ubby er omtalt først gang i Kong Valdemars Jordebog *1231 (ca. 1300) i formen Vbby. Formerne 1370‑80 Wbi, Wby og Vby findes i Roskildebispens Jordebog. Yngre former er fx 1424 Uby, 1548 Vby, og matriklen 1664 har formen Vdbye. Forleddet er mandsnavnet gammeldansk Ubbi. Efterleddet er substantivet by, som i danske stednavne sigter til et beboet sted. Navnets betydning er »Ubbis by«.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Kalundborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer