Svebølle, 2020. Kortet viser det meste af Svebølle og især den del, der ligger syd for jernbanen. Hovedgaden er Stationsvej-Parcelvej, der forbinder butikstorvet i vest med bymidten i øst. Her finder man dels stationen ved Jernbanevej, dels skolen, en sportshal og et sprogcenter, der er indrettet i det tidligere rådhus. De nyeste bydeles parcel- og rækkehuse ligger mod sydvest.
.
Svebølle set fra luften fra den sydlige side. Jernbanen Roskilde-Kalundborg løber langs den lige og træbevoksede linje, der i høj grad danner grænse mellem byen og markerne øverst i billedet.
.

Svebølle har en befolkning på 2.265 og et areal på 1,8 km2. Byen ligger 13 km øst for Kalundborg og 27 km vest for Holbæk i kanten af en skovrig hedeslette, som mod syd afløses af en 81 m høj randmoræne. Nord for banen, anlagt i 1874, opførtes i 1910 et savværk, og efterhånden opstod et mindre industriområde, som nu rummer både opgivne og nye erhvervsbygninger. Her ligger også byens energiforsyning, et kraft-varme-værk og et solfangeranlæg, samt enkelte parcelhuse. I syd og vest findes parcelhuskvarterer fra 1970’erne, hvor også et butikstorv har fundet plads. Et stort transportfirma er hjemmehørende i den østlige del af byen, hvor det har overtaget avlsgården Svebøllegavn. Den lille landsby Gammel Svebølle ligger 2 km sydøst for stationsbyen.

Stednavnets betydning

Stednavnet Svebølle er tidligst nævnt *1454 (afskrift 1729‑30) i formen Svebølle. Dette er den eneste overleverede middelalderlige form. Den ældste originalform er 1603 Sueibølle, og matriklen 1664 har formen Suøbølle. Forleddet er muligvis substantivet gammeldansk switha »svie, brænden, brænding« sigtende til svedjebrug. Efterleddet er substantivet bølle oprindelig afledt af substantivet bol »enkeltgård«. Bebyggelsesnavne med efterleddet ‑bølle betegner sædvanligvis små bebyggelser udflyttet fra en ældre kernebebyggelse. Navnets betydning er formentlig »udflytterbebyggelsen anlagt på det afbrændte område«.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Kalundborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer