Algade er Gørlevs hovedgade og løber fra nordvest til sydøst gennem byens centrale del, hvor byens handelsaktiviteter er koncentreret. Her ses gadens sydlige del, hvor denne mødes af gaden Østerled, mens et skovområde ved byens udkant ses i baggrunden.
.
Det centrale Gørlev, 2020. Handel og service, herunder en biograf, er koncentreret langs den gamle hovedgade, Algade, og Østerled. Jernbanesporet kommer fra Høng og ender ved stationen; efter banens nedlæggelse 1971 fortsætter tracéet som sti. Langs sporet står sukkerfabrikkens runde siloer på den forladte grund.
.

Gørlev har en befolkning på 2.443 og et areal på 2,1 km2. Byen ligger på en moræneslette mellem Tissø og Storebælt, og den har 18 km til Kalundborg mod nordvest og 17 km mod sydøst til Slagelse. Øst for byen slynger sig en fugtig smeltevandsdal til Tissø, og mod vest i en svagt markeret og opdyrket tunneldal ligger Gørlev Sø, en genskabt rest af en meget større sø, der blev tørlagt i 1800-tallet. Sukkerfabrikken fra 1912 lukkede i år 2000, og de vældige siloer udgør i dag et industrihistorisk monument. Boligkvartererne voksede især nordpå, hvor man også finder skolen, en sportshal og et demenscenter, Rørmosecentret. Nordøst for byen er Jødeland det officielle navn på en bebyggelse og en vej, som oprindelig fik navnet i folkemunde, da en jøde bosatte sig der i slutningen af 1800-tallet.

Stednavnets betydning

Stednavnet Gørlev er omtalt første gang i original i 1311 i formen Gerlefæ. I et dokument dateret 1345 er formen Geerløf, og i et andet dateret 1429 er formen Gerløwæ. Formen Gierløf findes i et dokument fra 1582, og matriklen 1664 har formen er Giørløff. Vokalen i første stavelse er oprindelig e, og forleddet rimeligvis substantivet gammeldansk *gēr, der betyder »spyd« og i stednavne som regel beskriver et spydformet terræn. Efterleddet er substantivet lev, der sigter til besiddelser, der er modtaget som arv. Navnets betydning er sandsynligvis »det spydformede arvegods«.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Kalundborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer