Tangeværket ligger på Bjerringbrovej 54 i Viborg Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Begrundelsen for fredningen er, at hoveddæmningen med frisluse, de to sekundære dæmninger, indløbskanalen mellem Tange Sø og kraftværket og kraftværket med stigbord (1918-21 projekteret af ingeniørerne Kr. Thomsen og S.A. Faber i samarbejde med Eriksen og Sardemann, vandbygningsarbejder ved ingeniør O. D. Andersen og arkitektonisk bearbejdning Søren Vig-Nielsen) har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning.

Gudenåcentralen, Tangværket er Danmarks største vandkraftværk, og flere af datidens førende teknikere og foretagere ved introduktionen af vekselstrømsteknologien i Danmark har deltaget i projekteringen. Værket udgør et unikt industrielt miljø, beliggende i det åbne land uden nærmere kontakt med byen, hvilket har betinget, at miljøet omkring Tangeværket blev et lille samfund i sig selv, bestående af selve vandkraftværket, direktørboligen, mesterboliger, mandskabslejligheder, forpagtergården og fiskerboligen ved fiskepladsen.

I det væsentlige står værket og dets omgivelser uændret og udgør derved et vigtigt eksempel på et industrimiljø fra den fase af industrialiseringen, hvor elektriciteten begyndte at erstatte dampen som drivkraft. Hertil kommer, at anlægget arkitektonisk er et godt eksempel på anvendelsen af Bedre Byggeskik Bevægelsens arkitekturidealer i et større offentligt produktionsanlæg. De bærende fredningsværdier knytter sig til maskinhallens store rum med den tekniske udrustning i form af turbiner, generatorer, regulatorer og traverskran og til tavlerummets fordelingstavler.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links