Landevejskroen Kryb-i-ly, der her er fotograferet i ca. 1910, stammer tilbage fra 1610. I 1973 brændte den ned, men blev genopbygget i sin oprindelige udseende. Om selve navnet fortælles følgende: Christian 6. kom i 1737 forbi Søholme Kro, da et uvejr pludselig brød løs. Kongen råbte til bønderne, at de som ham skulle krybe i ly på kroen. Og herefter fik kroen sit nye navn.
.

Ved midten af 1800-tallet bestod landsbyen Taulov Nebel blot af ti gårde og seks huse, og der boede i 1850 1.192 mennesker i sognet. Der var en kirke fra middelalderen og en præstegård, en forskole og en skole. Dette ændrede sig efter 1866, for i dette år kom jernbanen til landsbyen, og sammen med den blev Taulov til en stationsby på linje med mange andre steder i Danmark.

1920’ernes Taulov var efterhånden blevet udvidet med et alderdomshjem, et missionshus, et forsamlingshus, andelsmejeriet Kildevæld, en spare- og lånekasse, et hotel, en købmandshandel, en brugsforening, en telegrafstation og en postekspedition. Landsbyen var blevet en driftig stationsby med et befolkningstal, der i 1921 lå på 267 og i 1970 var nået op på 1.182.

I 1930’erne blev det i Taulov diskuteret, om ikke byen skulle have en egentlig idrætspark til ungdommen. I 1936 kunne byen indvie det nye anlæg, der ud over en fodboldbane også omfattede en tennisbane og et klubhus. Stadionet blev i 1962 renoveret, og i 1966 kunne man indvie en stor tilføjelse i form af Elbohallen.

Det voksende indbyggertal resulterede bl.a. i, at parcelhuskvarterer opstod fra 1960’erne og frem. I 1990 var indbyggertallet nået op på 2.593, og dette tal steg yderligere frem mod 2006, hvor det lå på 2.833. Med Taulovs placering mellem Fredericia og Kolding samt åbningen af motorvej E20 i 1970 fik byen karakter af forstad, hvor mange indbyggere pendlede fra og til deres bopæl i Taulov.

Videre læsning

Læs mere om Taulov

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie